Lösningar för att komprimera avfall för fastighetsägare

Vi erbjuder avfallskomprimeringslösningar för fastighetsägare som effektivt minskar avfallsvolymen. Dessa system reducerar behovet av avfallstransporter, vilket sparar pengar och minskar både miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Våra lösningar är idealiska för hantering av matavfall och förpackningsmaterial, och bidrar till en mer hållbar avfallshantering.

Vanliga avfallstyper från fastigheter:

Flexibla finansieringsalternativ:

Vi erbjuder kvalitetsprodukter för olika behov och hjälper kunder välja rätt maskin, samt underhåller och reparerar dem. Att leasa en bra maskin är kostnadseffektivt jämfört med billiga, underhållskrävande alternativ.

Effektiv avfallshantering med balpressar för fastighetsägare

Varje år genereras enorma mängder avfall i fastighetskomplex. Genom att använda balpressar kan fastighetsägare dramatiskt minska avfallsvolymen. Denna minskning leder till färre avfallstransporter, vilket sänker driftkostnaderna och minimerar miljöpåverkan genom reducerade koldioxidutsläpp. Balpressar hanterar effektivt diverse avfallstyper och är en kostnadseffektiv lösning för att upprätthålla renare och mer hållbara fastigheter.

Referenser:

Smarta solcellsdrivna papperskorgar med komprimering

Soptunnan har en inbyggt soldriven komprimeringsfunktion och en inbyggd trådlös kommunikationsmodul som möjliggör realtidsövervakning av soptunnans lediga kapacitet och meddelar när tömning behövs samt kan ge en prognos över nästa beräknade tömning baserad på historiken.

Komprimera avfall från pantstationer

PET-flaskor och Aluminiumburkar är väldigt tacksamma att komprimera. Våra maskiner från den tyska kvalitétsleverantören Bergmann har kapacitet att minska volymen för förpackningarna med upp till 90% innan de skickas till återvinning.

En kärlpress trycker ihop avfallet i ett befintligt avfallskärl

80% minskning av transporter

Vi har balpressar och kärlpress från Scanwaste. Vi har bostadsrättslokaler och våra medlemmar använder själva maskinerna för att komprimera avfall. I snitt har vi minskat våra transporter med ca 80%. Det känns skönt då vi har förskolor i närheten och vill undvika tung trafik till våra fastigheter i den mån det går. Vi är väldigt nöjda både med våra maskiner och vår upplevelse av Scanwaste.

Hampus Hollman
Drifttekniker – Uppsala Ekeby Industrihus

Komprimeringslösningar för Fastigheter

Prata med en expert om lösningar för ditt företag

Kontakta oss med din förfrågan!

Kontakta oss med din förfrågan!