Komprimering av avfall från livsmedelsbutiker

Vi erbjuder lösningar för avfallskomprimering för livsmedelsbutiker, vilket minskar avfall och sparar pengar genom färre transportbehov. Våra lösningar minskar även miljöpåverkan och koldioxidutsläpp, bidragande till en hållbar framtid.

Vanliga avfallstyper från livsmedelsbutiker:

Flexibla finansieringsalternativ:

Vi erbjuder kvalitetsprodukter för olika behov och hjälper kunder välja rätt maskin, samt underhåller och reparerar dem. Att leasa en bra maskin är kostnadseffektivt jämfört med billiga, underhållskrävande alternativ.

Reducera vått avfall med pendelkomprimatorn

Varje år slängs över en miljon ton mat i Sverige. En stor del av detta sker redan i livsmedelsbutikerna då varorna inte får säljas efter passerat bäst före datum. En pendelkomprimator kan utan problem hantera vått avfall och sopor vilket gör den till en attraktiv lösning för både matbutik och storhandel. 

Referenser:

Komprimera livsmedelsförpackningar i wellpapp och plast

Balpressar är smidiga elektriska maskiner som kan ställas inomhus och är oljefria. Perfekta som satellitstationer exempelvis inne på varumottagningen.

Komprimera avfall från pantstationer

PET-flaskor och Aluminiumburkar är väldigt tacksamma att komprimera. Våra maskiner från den tyska kvalitétsleverantören Bergmann har kapacitet att minska volymen för förpackningarna med upp till 90% innan de skickas till återvinning.

En Rotopack hjälper till att reducera volymen på pant-flaskor och burkar

"33% färre hämtningar"

Det fungerar jättelätt och motsvarar våra förväntningar. 05-23 går maskinerna och fugnerar perfekt. Transporthämtningarna har minskat, mer sällan än tidigare. ca 33% mer sällan. Hade en mindre komprimator men bytte till en större. 

Rotopackern besparar i pantrummet, det sparar SJUKT mycket tid. Man behöver inte tömma kärlen lika ofta, bara en gång i veckan. Förut tömde den 4-5 gånger per dag.

Rikard Hillarp
Ägare – Maxi ICA Stormarknad Högskolan, Halmstad

Komprimeringslösningar för Livsmedelsbutiker

Prata med en expert om lösningar för ditt företag

Kontakta oss med din förfrågan!

Kontakta oss med din förfrågan!