Komprimering av avfall från industrier

Vi erbjuder innovativa lösningar för komprimering av avfall som genereras från olika industrier. Vi är stolta över att hjälpa våra kunder att minska sina avfallsmängder och samtidigt spara pengar genom att minska antalet transporter som krävs för att hämta det industriella avfallet.

Förutom att minska avfallsmängden, hjälper våra lösningar också till att minska miljöpåverkan. Genom att använda färre fordon för att hämta det industriella avfallet minskar vi koldioxidutsläppen och bidrar till en mer hållbar framtid för både företag och miljön.

Vanliga avfallstyper från industrier:

Flexibla finansieringsalternativ:

Vi erbjuder kvalitetsprodukter för olika behov och hjälper kunder välja rätt maskin, samt underhåller och reparerar dem. Att leasa en bra maskin är kostnadseffektivt jämfört med billiga, underhållskrävande alternativ.

Rollpackern löser ert komprimeringsbehov

För stora avfallsvolymer finns inget bättre alternativ än Original Roll-Pack från Bergmann. Allt som kommer i containern komprimeras effektivt och sparar därmed plats. Det är dock viktigt att inte låta sig luras av alla kopior på marknaden, eftersom de har mycket varierande kvalitet. Original Roll-Pack har en försprång på minst 30 år och är därför en garanti för hög kvalitet.

Sammanfattningsvis är Scanwaste AB en pålitlig partner för alla företag som vill förbättra sin avfallshantering. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för varje enskild verksamhet och våra produkter och tjänster är av högsta kvalitet.

Referenser:

tetra
derome

Satellitstationer optimerar er lokalanvändning

Satellitstationer är mindre, decentraliserade avfallshanteringsstationer som är fördelade i fabriken på platser där avfall genereras. Det kan exempelvis vara en balpress, kärlpress eller Rotopack

Stationerna minskar behovet av plats för avfallslagring och underlättar transporten av avfallet till centrala återvinnings- eller avfallshanteringsanläggningar. Detta reducerar interntransporter och riskerna som de medför.

Satelitstationer hjälper er effektivisera lokalanvändningen i era fabriker.

Fördelar med satellitstationer :

Balpressar minskar avfallsvolymen, vilket frigör produktionsyta och förbättrar arbetsförhållandena.

Satellitstationer håller produktionsgolvet renare och mer organiserat, vilket kan öka produktivitet och arbetsmoral.

Effektivare avfallshantering minskar transporter, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.
Satellitstationer underlättar avfallssortering, vilket minskar avfallshanteringskostnader och förbättrar miljöprestanda.

"75% färre hämtningar"

Vi anförskaffade 2 balpressar till varje nyetablering, en för plast och en för wellpapp. Över 50 ställen mellan tanumshede, bygger i strömstad ner till ystad. Vi har en balpress som funnits här åtminstone sedan jag började på företaget för 25 år sedan.

Hur kom det sig att ni valde nättraby? En enkel press som är underhållsfri och hållbar, inte så mycket som kan gå sönder. Skönt att slippa olja, mindre olja – mindre servicear. Skulle den gå sönder så slipper man spill. Vi tömde varannan vecka x 2 (52 tömningar om året) till 12 gånger. Slipper även hyra av container. Vi räknade med en tid för återbetalning på 5 år, sedan håller maskinen 20 år till åtminstone.

Komprimeringslösningar för industrier

Prata med en expert om lösningar för ditt företag

Kontakta oss med din förfrågan!

Kontakta oss med din förfrågan!