Vilka är Scanwaste AB

Scanwaste AB

Vi har verkat på den svenska marknaden i över 22 år. Vi är erkända för vår ”höga svansföring” och med trovärdig, och ärlig garanti- och serviceåtagande. Vi jobbar strikt efter hur våra tillverkande leverantörer kräver och har fristående ackrediterade servicetekniker. I många fall kontaktar vi utvald tekniker, som har varit i Bergmanns fabrik i Lathen för utbildning. Under garantitiden, tar vi kostnaderna och därefter kunden, Vi lägger inte på någon avans från våra tekniker. Modifieringar och uppdateringar sker med våra utvalda tekniker.

Våra rutiner för planering och styrning av uppdrag är det vi gör dagligen. Vi bevakar tillverkningen så att vi vet när maskinerna är klara för att hämtas. Vi anlitar transportör och kontaktar och samordnar med montör och eller tekniker. Vi har flera tusen komprimerande utrustningar ute i drift och på ett stort antal kommuner. Säg bara till om Ni önskar ni referenser.  Så fort användaren, kunden eller tekniker meddelar förbättringsåtgärder eller avvikelser, redovisas dessa för respektive leverantör /tekniker.

Vi är ett fåmansbolag där arbete för miljön är vårt levebröd. Vi hjälper ständigt kunder att minimera sitt co2 avtryck genom att orientera, rekommendera och konsultera användare och kunder om bästa möjliga lösning för att reducera transporter av luft där vi våra maskiner maximerar /effektiviserar lasterna av restprodukter till/för återvinning. Vi arbetar hemifrån så att vi minimerar egna transporter. Vi har ett etablerat servicenät geografiskt som inte genererar onödiga transporter. Vi balanserar import- transporter mellan miljö och kostnader där vi försöker välja miljövänligare alternativ som kunden kan välja.

Vi tänker oss ständigt för, så att onödig miljöbelastning undviks.  Jag vågar påstå att vårt företag är mycket miljöfrämjande.

Våra Nättraby kärl / balpressar är unika då dessa inte har någon hydraulolja och kan därför placeras lagligt i stort sätt överallt inne som utomhus och även om en golvbrunn finns nära. Att köpa en hydraulisk balpress är lätt. Alla andra säljer dessa och då är det bara priset som skiljer..

Bergmann är originalet och uppfinnaren av Träkross/Rollpacker och pendelkompen för blött och eller organiskt avfall. Dessutom vet marknaden att Bergmann är kvalitetsmärket och med en enastående lång livslängd utan onödiga driftsstopp.

Vi lansera nu även en fantastisk maskin för sorteringsrum där vanliga traditionella 660l kärl i plast används. Vår kärlpress trycker ihop innehållet så att luften försvinner och kärlet kan fullas upp till 3 gånger så mycket utan att bli för tunga och ohanterliga. Ett utmärkt alternativ för bostadsrättföreningar, storkök och industrier.

Scanwaste är ett mindre men ledande företag i kvalitetsmaskiner och lösningar för att minimera onödiga transporter, och att ni får fungerande lösningar utan driftstopp är ett resultat av vårt samarbete. Vår uppfattning är glasklar, varför välja en kopior på våra kvalitetsmaskiner, när vi vet att priset på originalet inte är högre!

Att behöva anlita en märkesbunden service- eller reparations organisation, resulterar oftast i att tjänsten kostar mer och att dessa tekniker gärna dömer ut maskiner av andra fabrikat lite väl enkelt, då det tjänar till att samma organisation få sälja nya maskiner.

Trygghet, säkerhet och lång livslängd är vårt signum.

Välkommen du med!