Clarion Hotel

Väljer att köpa vår PEL660 kärlpress. Detta är en produkt för många, där sorteringsrummet tvingas ha för många 660l sopkärl