Integritetspolicy

1. Inledning

Scanwaste, orgnr 556744-7890, med adress Barlinds väg 4 C, 442 65 Marstrand, Sverige (”vi”, ”oss”, ”vårt”), värnar om din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats https://scanwaste.se/ och de tjänster vi tillhandahåller.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

2.1 Kontaktformulär

När du använder vårt kontaktformulär samlar vi in ditt namn, e-postadress och telefonnummer för att kunna svara på din förfrågan.

2.2 Användning av tjänster

Vi kan samla in ytterligare information när du använder specifika tjänster, som detaljer om dina avfallsbehov och val av finansieringslösning, för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster.

2.3 Cookies och webbanalys

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och analysera trafik. Detaljer om de cookies vi använder och hur du kan hantera dem finns i vår Cookiepolicy.

3. Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Hantera förfrågningar och beställningar.
  • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
  • Kommunicera om våra tjänster och erbjudanden.
  • Uppfylla våra juridiska och regulatoriska skyldigheter.

4. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i följande fall:

  • Leverantörer och underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster.
  • När det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter.

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, och i vissa fall radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

7. Kontaktinformation

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@scanwaste.se eller per telefon på 031-15 00 50.

8. Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senast uppdaterade versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.