Trångt på gården eller i garaget, men vill ändå sortera ut well

Trångt på gården, i garaget?
Mobil komprimator med dubbla kammare i containern
Kapasity har gjort dubbelkammare – komparater i över 30 år i finland.
Den här är skräddarsydd och kommer att tjäna i ett gammalt köpcentrum i ett av de mest prestigefyllda områdena i Finland.
Maskinen på bilden är för kartong och blandat avfall. Behållaren delas upp på 60/40,10,5 m3 för kartong och 6,5 m3 för blandade avfall. Containerdörren för blandade avfall är topphängd.
Naturligtvis toppfylld container som har alla fördelar för Er som kan och förstår.
Fråga gärna!
Kapasity har fler än 6000 maskiner ute på marknaden!
Vi kan det här med komprimatorer!