Mobil komprimator för well och bränbart

  • Komprimator mobil för well och brännbart avfall med extra stort ikast

Ett kraftfullt alternativ.
Med 36 tons presskraft, extra stort inkast, kraftig konstruktion och lättanvänd manöverpanel blir komprimatorn MPC en lönsam investering i många år. Maskinen kan kompletteras med kärllyft, fotocell, startpanel med fjärr, GSM larm med mera.

Här hittar du ett produktblad att ladda ner:  Produktblad – Mobil komprimator med extra stort inkast

Tekniska data