Nättraby NP40-ii

Nättraby balpress som tillverkas i Sverige. Tysta oljefria maskiner som är överlägsna klassiska balpressar som finns ute på marknaden. Med Nättraby får du en nära på outslitlig kompakt maskin för dig som vill ha mindre balar och kanske måste hantera dessa manuellt, dvs med att bära dem ut till uppsamlingsplatsen. Maskinen har som alla andra […]

Nättraby NP 4-waste

Inkast sker genom luckan och komprimering sker. När kärlet är fullt byter man kärl. Du kan sortera flera fraktioner i separata kärl och rulla in dessa kärl och komprimera volymen allt eftersom de blir fyllda. Fungerar även utmärkt för brännbart avfall samt glasförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar mm. NP 4-Waste är en perfekt maskin för dig som […]

Nättraby HP-10

Om du bara behöver enkel maskin för att pressa samman plast eller kartonger, finns denna manuella balpress. Du pressar förvånansvärt mycket med hjälp av din egen tyngd.