Kärlpress NP 4-Waste – effektiv komprimering av restavfall

Kärlpress NP 4-Waste – effektiv komprimering av restavfall

On du vill minska volymen på restavfall eller brännbart är kärlpressen NP 4-Waste är en perfekt maskin för dig.

Minska dina transportkostnader och förenkla det dagliga arbetet på lager och bakgårdar.

Läs mer om kärlpressen NP 4-Waste här.