Gör rätt och riktigt!

Det är naturligtvis Nättraby man skall ha. Den Svenska elektromekaniska oljefria balpressen.

LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) som innebär att man måste förebygga utsläpp av farligt avfall ner i brunn.

Den som slarvar kan bli skadeståndsskyldig, och det kan dessutom klassas som miljöbrott.

Man ska alltså, när man har maskin i samma rum som oskyddad golvbrunn, antingen plugga avloppet, eller använda maskin utan farligt avfall, i detta fall hydraulolja.

Punkt no 19. i ABVA:

19. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, olja mm. som kan skada ledningsnätet eller dess funktion, försämra slamkvaliteten eller som negativt kan påverka reningsprocesserna i avloppsreningsverken.

I detta fall, när det står komprimerande maskin i rum med öppen golvbrunn, skall sessa förebyggande åtgärder vidtas:

I förebyggande syfte skall man alltså, när man har maskin i samma rum som oskyddad golvbrunn, antingen plugga avloppet, eller använda maskin utan farligt avfall, i detta fall hydraulolja.

Det är alltså en lag som kanske skrivs olika i olika regioner, men summa av det hela är överallt, att det inte ska läcka ner farligt avfall. Kan man förebygga ska man, och gör man det inte, kan man bli straffad.