Scanwaste APB Well, plast, torrt & brännbart

Unika Bergmann med de raka kolvarna på var sida som tillåter självrensande system som ingen annan kan. I en Bergmann kan man lasta oavsett var pressplattan är i sitt arbete. Den patenterade självrensande funktionen knuffar ner allt material framför pressplattan. På en Bergmann finns ingen servicelucka fram under kroken, eftersom det inte kan hamna material bakom pressplattan. Kort avstånd till lastkajen är också en effekt av vår unika konstruktion. En komprimator med raka kolvar har minst 16% bättre prestanda och alltså högre lastvikter än alla andra traditionella maskiner. Vår APB 607 kan även kompletteras med topphängd bakdörr som gör den vattensäker upp till 40cm höjd och kan därför med fördel användas till slarvigt sorterat avfall. Kyla och ozon kan köpas till.

Tekniska data

tekniskdataAPB

Container5 -20 inkl 4 hjul och krokar fram å bak
Presslag/återslag20/20
Öppning inkast (mm)2,000 X1,700
Presskraft (ton)max 39
Längd (mm)(15)5,490 (18) 6,090 / (20) 6,690
Bredd x Höjd (mm)2,500 X 2,560
El-anslutning5,5 kW/400 V/50 Hz, 3-fas standardkontakt, 16 A Trög säkring, CE

Ladda ner som PDF