Gör rätt och riktigt!

Det är naturligtvis Nättraby man skall ha. Den Svenska elektromekaniska oljefria balpressen.

LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) som innebär att man måste förebygga utsläpp av farligt avfall ner i brunn.

Den som slarvar kan bli skadeståndsskyldig, och det kan dessutom klassas som miljöbrott.

Man ska alltså, när man har maskin i samma rum som oskyddad golvbrunn, antingen plugga avloppet, eller använda maskin utan farligt avfall, i detta fall hydraulolja.

Punkt no 19. i ABVA:

19. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, olja mm. som kan skada ledningsnätet eller dess funktion, försämra slamkvaliteten eller som negativt kan påverka reningsprocesserna i avloppsreningsverken.

I detta fall, när det står komprimerande maskin i rum med öppen golvbrunn, skall sessa förebyggande åtgärder vidtas:

I förebyggande syfte skall man alltså, när man har maskin i samma rum som oskyddad golvbrunn, antingen plugga avloppet, eller använda maskin utan farligt avfall, i detta fall hydraulolja.

Det är alltså en lag som kanske skrivs olika i olika regioner, men summa av det hela är överallt, att det inte ska läcka ner farligt avfall. Kan man förebygga ska man, och gör man det inte, kan man bli straffad.

Nu väljer Bauhaus även Nättraby balpressar

Tysta, svenska oljefria balpressar är överlägset. Kan placeras inne eller ute och får ställas ovanpå eller nära en golvbrunn. Bauhaus inser det nu liksom mer än 30.000 kunder redan har gjort.

Kvalitet lönar sig!

https://www.bauhaus.se/

Bauhaus logga

Byggmax väljer Scanwaste

Byggmax väljer Scanwaste

Byggmax logga

Byggmax har valt kvalitet och kommer i fortsättningen köpa svenska Nättraby tysta balpressar utan olja och även överlägsna Bergmanns komprimatorer (presskontainers) från Scanwaste.

”Vi väljer det bästa för Sverige, Norge och Finland och Scanwaste med sina kollegor i Norge och Finland svarade upp på våra krav.”

Solcellsdrivna papperskorgar med komprimeringsfunktion och kommunikationsmodul

Nytt i vårt sortiment – soptunnor med inbyggt soldriven komprimeringsfunktion och en trådlös kommunikationsmodul som möjliggör realtidsövervakning av soptunnans lediga kapacitet.

Läs mer om produkten här: Solcellsdrivna soptunnor med komprimering och kommunikationsmodul

Ljungalyften – den ultimata kärlvändaren för alla miljöer

Ljungalyften

Den ultimata kärlvändaren för alla miljöer

Ljungalyften är en svensktillverkad  stabil och effektiv kärlvändare med marknadens kraftigaste konstruktion. Kärlvändaren är anpassad för kärl 140 till 1000 liter, lyftkapacitet uppgår till 550 kg (standardversion). Läs mer om Ljungalyften …

Tranemo kommun väljer Bergmann Roll-Packer

Tranemo kommun väljer Bergmann Roll-Packer

Till Tranemo kommun säger vi grattis och tack till ert köp av en ny Roll-Pack.

Kommunen väljer naturligtvis en äkta Bergmann Roll-Packer som håller. 35-års utveckling och tillverkning borgar för drift utan avbrott 🙂

Läs mer om originalmaskinen Roll-Packer:

Nyheter från Nättraby

Nättrabypressen logga

Ny logotyp

Som ni ser ovan har vi ändrat vår logotype. Detta för att lyfta fram vårt produktnamn ”NättrabyPressen”. NVA står som tidigare för förkortning av vårt företagsnamn.

Ny fånghake till dörren på NP 80-II

Ny fånghake till dörren för balpress NP-80 Syftet med fånghaken är att vid öppnandet av dörren ska dörren öppnas en kort sträcka och sedan stanna där. Tack vare detta minskar trycket mot dörren och dörren kan öppnas på ett kontrollerat sätt.

Vi har noterat att en del kunder slår på fånghaken för att lossa den, då de upplever att trycket mot dörren gör det trögt att föra upp haken.

Åtgärder
Vi förtydligar pictogrammet om hur fånghaken lossas. Vi har nu en ny hake med en annan form och som är något längre, se nedan.

Fånghake till dörren för balpress NP-80 - ny form

Fånghake till dörren för balpress NP-80 - ny längd och placering av skruvar

Ny form
Fånghaken har en annan tyngdpunkt, vilket gör att den inte lyfter utan alltid strävar nedåt. Underkanten är mer plan vilket gör att haken fastnar lättare.

Ny längd och placering av skruvar
Hakens längd har ökats så att trycket från det ihoppressade materialet i kammaren minskar ytterligare. Skruvarnas placering gör att förslitning påverkar haken mindre.

Bandkroken för balpress NP100-II

Bandkroken flyttad på NP100-II

Numera sitter bandframdragningskroken till balpress NP100-II på en skruv på höger gavelplåt, precis som på NP80-II.

Glad sommar!

Nattraby glad sommar

Glaskrossen väcker allt mer intresse

Du får lämna krossat glas i hushållsavfallet.

Du sparar yta, kärl, skrammel och hämtningskostnader!

 

Glaskross Baby Jaws

När man köper original Bergmann Roll-Packer blir allt bra:

Vill berömma er för hur smidigt hela installationen och leveransen fungerat. Utrustningen har kommit på utsatt tid och
ni har aviserat alla moment i tid, bra jobbat!

Med vänlig hälsning

Marcus Wisting
Avfallsingenjör

Teknisk förvaltning, Avfall Återvinning
Östersunds kommun
831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 67
Växel: 063-14 30 00