Inlägg av Scanwaste

Gör rätt och riktigt!

Det är naturligtvis Nättraby man skall ha. Den Svenska elektromekaniska oljefria balpressen. LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) som innebär att man måste förebygga utsläpp av farligt avfall ner i brunn. Den som slarvar kan bli skadeståndsskyldig, och det kan dessutom klassas som miljöbrott. Man ska alltså, när man har maskin i samma rum som oskyddad […]